São Paulo Fashion Week – Agosto/2017 na Elle México

elle-mexico-spfw-agosto-17